Hållbarhet

Hållbarhet – en naturlig och självklar del av Strandflickornas verksamhet

På Strandflickorna arbetar vi dagligen på tema ”hållbarhet” i alla dess former.

Vi är bl.a knutna till följande projekt:

Hållbarhetsklivet – Turistrådet Västsverige – För en hållbar besöksnäring i Västsverige

Hållbarhetsklivet arbetar utefter 4 grundläggande principer;
1) Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
2) Bra både för boende och besökare
3) Fler besökare när och där det inte är fullt
4) Fler heldidsjobb och mer robusta verksamheter

Läs mer om hållbarhetsklivet och vad vi på Strandflickorna gör:
https://hallbarhetsklivet.se/aktorer/strandflickorna/

Projekt Klimatlöftet – Västsvenska handelskammaren

Klimatlöftet är ett ettårigt projekt inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om och vänder sig till små- och medelstora företag som vill minska sin klimatpåverkan.

Vi på Strandflickorna har antagit följande tre löften:

13.Vi ska minska klimatpåverkan från egna eller inköpta måltidslösningar i vår verksamhet och nå mål.
14. Vi ska minska matsvinnet från egna eller inköpta måltidslösningar i vår verksamhet och nå mål.
22. Vi ska genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter.

Läs mer om Klimatlöftet här;
https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/klimatloftet/klimatloftet/om-klimatloftet/