Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring.

Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi når framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till stacken.

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige.

– Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

– Bra för både boende och besökare

– Fler besökare när och där det inte är fullt

– Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Läs mer om hur vi på Strandflickorna jobbar med hållbarhetsklivet här.

Foto: Amplify westsweden.com